მედია / პროფესიონალები → აკრედიტაცია მედიისთვის
კინოფესტივალი მედიაში

განაცხადების მიღება დაიწყო! 

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2017 წლის 24 ნოემბერი

არასრულად შევსებული აპლიკაციები არ განიხილება

თბილისის მე-18 საერთაშორისო კინოფესტივალი

სახელი და გვარი
მედიის დასახელება
მედიის სახეობა
თანამდებობა
მისამართი
ტელეფონი
მობილური ტელეფონი
ელ-ფოსტა