პარტნიორები / სპონსორები
ფესტივალი2019 → პარტნიორები / სპონსორები
კინოფესტივალი მედიაში                სპონსორები  
 

 

      

 

                           
 

 

 

 

 

 

   
 

 

           
 

 

           
             გენერალური სპონსორი
         
                 
   

      

           
   

 

 

 

           
                   პარტნიორები            
      

                

     
                     
 

 

 

 

         
 

 

        

 

              

         
 

          

         

                            
 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

        

 

 

                                
 

 

 

 

      

 

 

          

         

         
 

  

          

 

 

           

         
 

 

 

    

 

 

 

 

 

           
   

 

 

 

 

 

 

         
 
             
              მედია პარტნიორები