ფესტივალი მედიაში
მედია / პროფესიონალები → ფესტივალი მედიაში
კინოფესტივალი მედიაში

საზოგადოებრივი მაუწყებელი


https://1tv.ge/news/tbilisis-kinofestivali-saertashoriso-konkursshi-monawile-filmebs-ackhadebs/

https://1tv.ge/news/prometes-jildos-mopovebas-shvidi-srulmetradjiani-mkhatvruli-filmi-sheecdeba/

https://1tv.ge/news/prometes-jildos-mopovebas-eqvsi-dokumenturi-filmi-sheecdeba/

https://1tv.ge/news/tbilisis-18-saertashoriso-kinofestivali-anu-ratom-unda-daveswrot-chvenebebs/

https://1tv.ge/news/tbilisis-18-saertashoriso-kinofestivalis-djiuris-shemadgenloba-cnobilia/

https://1tv.ge/news/18-saertashoriso-kinofestivals-ildiko-eniedis-filmi-sulisa-da-skheulis-shesakheb-gakhsnis/

https://1tv.ge/news/tbilisshi-ungruli-kulturis-dgheebi-chatardeba/

https://1tv.ge/video/tbilisis-kinofestivali/

https://1tv.ge/vhttps://1tv.ge/news/tbilisis-saertashoriso-kinofestivalis-erovnuli-konkursis-gamarjvebuli-sashishi-deda-gakhda/ ideo/name-zaza-khalvashis-akhali-filmi/

 

ტელეკომპანია იმედი


https://imedinews.ge/ge/kultura/37121/prometes-jildos-mosapoveblad-7-srulmetrajiani-mkhatvruli-pilmi-ibrdzolebs

https://www.imedi.ge/ge/video/17880/tbilisis-saertashoriso-kinopestivali

https://imedinews.ge/ge/kultura/37983/4-dekembers-tbilisis-me18-saertashoriso-kinopestivali-ikhsneba

https://imedinews.ge/ge/kultura/38112/tbilisis-saertashoriso-kinopestivalze-131-pilms- achveneben

https://www.facebook.com/imedisdghe/videos/1746913798661569/

https://imedinews.ge/ge/kultura/38683/tbilisis-me18-saertashoriso-kinopestivali-gaikhsna

https://www.imedi.ge/ge/video/18297/me18-kinopestivalis-sapatio-promete-merab-kokochaishvils-gadaetsa

https://www.imedi.ge/ge/video/18308/kanadeli-rejisoris-eqskluziuri-interviu-imedis-dilashi

https://www.imedi.ge/ge/video/18452/eqskluziuri-interviu-rejisor-andrea-palaorostan

https://imedinews.ge/ge/kultura/39464/tbilisis-saertashoriso-kinopestivalis-gamarjvebulebi-gamovlindnen

https://www.imedi.ge/ge/video/18297/me18-kinopestivalis-sapatio-promete-merab-kokochaishvils-gadaetsa

 


ტელეკომპანია რუსთავი 2


https://rustavi2.ge/ka/video/28896?v=2


რადიო თავისუფლება


https://www.radiotavisupleba.ge/a/interview-with-nina-anjaparidze/28874324.html

https://www.radiotavisupleba.ge/a/saubari-tavisuplebaze/28885947.html

https://www.radiotavisupleba.ge/a/blogi-gogi-gvakharia-ra-vnakhot-tbilisis-kinofestivalze/28891087.html

https://www.facebook.com/radiotavisupleba/videos/10155996354822360/ https://www.radiotavisupleba.ge/a/international-film-festival-closes-in-tbilisi/28909898.html

https://www.radiotavisupleba.ge/a/saubari-tavisuplebaze-teo-khatiashvili/28911355.html

 

Frontline


https://www.youtube.com/watch?v=xoEeih4CXz4

https://www.youtube.com/watch?v=SB_yLHxun9c

https://www.youtube.com/watch?v=DI8R9aVStSI&feature=share


რადიო ჯაკო


https://www.jako.fm/en/2017-tbilisi-international-film-festival-underway https://www.jako.fm/en/18th-tbilisi-international-film-festival-comes-to-a-close-with-awards-ceremony

 

ინდიგო


https://indigo.com.ge/articles/ambebi-partniorebisgan/tbilisis-saertashoriso-kinopestivali

 


ლიბერალი


https://liberali.ge/news/view/32599/14-ungruli-filmi-romelsats-tbilisis-saertashoriso-kinofestivalze-nakhavt

https://liberali.ge/news/view/32598/tbilisis-saertashoriso-kinofestivali-berlinaleze-gamarjvebuli-filmit-gaikhsneba

https://liberali.ge/news/view/32677/tbilisis-saertashoriso-kinofestivali--evropuli-kinos-forumis-programa

https://liberali.ge/news/view/32727/tbilisis-saertashoriso-kinofestivalze-didi-mtsvane-velis-restavrirebul-versias-uchveneben

https://liberali.ge/news/view/32857/romel-filmebs-nakhavt-tbilisis-saertashoriso-kinofestivalze--sruli-sia

https://liberali.ge/news/view/32869/tbilisis-saertashoriso-kinofestivalis-sruli-programa-dgheebis-mikhedvit

https://liberali.ge/articles/view/33345/akhali-taobis-varskvlavbichunebisa-da-gogonebis-shesakheb

https://liberali.ge/news/view/32962/4-gamorcheuli-filmi-tbilisis-kinofestivalis-dghevandeli-saghamos-seansebidan

https://liberali.ge/news/view/32983/6-gamorcheuli-filmi-romelsats-dghes-tbilisis-kinofestivalze-nakhavt

https://liberali.ge/news/view/33052/tbilisis-kinofetivalze-merab-kokochashvils-sapatio-oqros-promete-gadaetsa

https://liberali.ge/news/view/33070/tbilisis-me18-saertashoriso-kinofestivalis-gamarjvebulebi-tsnobilia

 

ნეტგაზეთი


https://netgazeti.ge/news/235105/

https://netgazeti.ge/news/238646/

https://netgazeti.ge/news/239566/

https://netgazeti.ge/news/239681/

https://netgazeti.ge/news/238646/

https://netgazeti.ge/news/239566/

https://netgazeti.ge/news/239681/

 

ლიტაგორა


https://litagora.ge/2017/11/29/tbilisifilmfest/

https://www.facebook.com/litagora/videos/2060236157529351/

https://www.youtube.com/watch?v=g__zkS1kJ3M

https://www.youtube.com/watch?v=bYZr2xgZaY4&feature=youtu.be&app=desktop

https://litagora.ge/2017/12/17/kenrebec/

 

On.ge


https://go.on.ge/ifk

https://go.on.ge/ihv

https://go.on.ge/ifm

https://go.on.ge/ill

https://go.on.ge/ipy

https://go.on.ge/iqj

https://go.on.ge/iqn

https://go.on.ge/irf

https://go.on.ge/iss

https://go.on.ge/ivd

https://go.on.ge/iwe

https://go.on.ge/iza

https://go.on.ge/j0z

https://go.on.ge/j5c

https://go.on.ge/j6i

https://go.on.ge/jaj

https://go.on.ge/jao

https://go.on.ge/jc0

 

Cinemania.ge


https://cinemania.adjara.com/kino-gurmani/film_festival/10-filmi-romelic-tbilisis-kinofestivalze-unda-nakhot/

https://cinemania.adjara.com/kino-gurmani/film_festival/tbilisis-18-saertashoriso-kinofestivalis-vorqshopebis-ganrigi/

https://cinemania.adjara.com/kino-gurmani/18-kinofestivalis-sapatio-promete-merab-kokochashvils-gadaecema/

https://cinemania.adjara.com/kino-gurmani/film_festival/tbilisifilmfestival/tbilisis-kinofestivalis-seqciashi-kinomekhsiereba-8-sauketeso-germanuli-filmis-nakhvas-shedzlebt/

https://cinemania.adjara.com/kino-gurmani/film_festival/tbilisifilmfestival/tbilisis-saertashoriso-kinofestivalis-10-debiuti-mtavar-sakonkurso-programashi/

https://cinemania.adjara.com/kino-gurmani/film_festival/tbilisis-kinofestivalis-fokus-qveyana-wels-ungretia/

https://cinemania.adjara.com/kino-gurmani/film_festival/tbilisifilmfestival/uakhlesi-qartuli-kino-tbilisis-kinofestivalze/

https://cinemania.adjara.com/kino-gurmani/18-saertashoriso-kinofestivali-qartuli-premierit-daikhureba/

https://cinemania.adjara.com/georgian-cinema/ana-urushadze-saqartvelos-mier-oskarze-wardgenili-sashishi-dedis-shesakheb/

https://cinemania.adjara.com/georgian-cinema/elene-naveriani-chemtvis-kino-aris-aqtivizmi/

https://cinemania.adjara.com/kino-gurmani/skheulsa-da-sulze-siyvaruli-sasaklaoze/

https://cinemania.adjara.com/kino-gurmani/mikhael-haneke-es-filmi-chvenzea/

https://cinemania.adjara.com/kino-gurmani/tbilisis-18-saertashoriso-kinofestivali-daiwyo/

https://www.facebook.com/Cinemania.ge/videos/1969426553084184/?q=cinemania.ge

https://www.facebook.com/Cinemania.ge/videos/1969605363066303/

https://cinemania.adjara.com/kino-gurmani/deni-kote-filmshi-yvelaferi-realuria/

https://cinemania.adjara.com/kino-gurmani/film_festival/tbilisifilmfestival/festivalis-pirveli-dghe-seqsi-durga-arshiyi-hana/

https://www.facebook.com/Cinemania.ge/videos/1970799152946924/?hc_ref=ARRW3VSpZBsuPHSRquBEd1xeL-j_cW_35FNEvQZ7lgsWsGRGoEpHKzF3-zX5gtaCpXQ&fref=nf

https://cinemania.adjara.com/kino-gurmani/kornel-mundruco-es-filmi-chems-qalaqsa-da-gancdil-sirckhvilzea/

https://www.facebook.com/Cinemania.ge/videos/1971648992861940/

https://www.facebook.com/Cinemania.ge/videos/1971808409512665/

https://cinemania.adjara.com/kino-gurmani/film_festival/tbilisifilmfestival/festivalis-mesame-dghe-shoreuli-aghmosavleti/

https://cinemania.adjara.com/kino-gurmani/samshoblosgan-shors-imedis-dziebashi/

https://cinemania.adjara.com/kino-gurmani/film_festival/tbilisifilmfestival/festivalis-meotkhe-dghe-sami-filmi-saertashoriso-konkursidan/

https://cinemania.adjara.com/kino-gurmani/film_festival/tbilisifilmfestival/festivalis-mekhute-dghe-emigrantebze-manipulaciebsa-da-festivalis-gamarjvebulebze/

 


Digital Culture

https://digitalculture.ge/mustseeattiff/

 

Allnews.Ge

https://bit.ly/2ziIBcl

https://bit.ly/2ziIBcl


Agenda.ge

https://agenda.ge/news/91040/eng

https://agenda.ge/news/91754/eng


Filmneweurope

https://filmneweurope.com/news/georgia-news/item/115565-festivals-the-18th-tbilisi-film-festival-announces-lineup

 

Etanews
https://www.etanews.ge/geo/main/index/63151

 

Presstimer.com

https://presstimer.com/ge/archives/3782

 

Helloblog
https://www.helloblog.ge/?id=1193

 

Sputnik-Georgia
https://sputnik-georgia.com/culture/20171203/238410525/oqro-da-kino-TbilisSi-ungreTis-kulturis-dReebi-iwyeba.html

https://sputnik-georgia.com/culture/20171204/238419391/TbilisSi-saerTaSoriso-kinofestivali-ixsneba.html


რადიო იმედი
https://imedi.fm/archives/51709

 

ტელეკომპანია პირველი
https://www.youtube.com/watch?v=4eupU6k9Duw

 

რადიო ფორტუნა
https://fortuna.ge/tbilisis-me-18-saertashoriso-kinofestivali-4-10-dekembers-gaimarteba/


OK Magazine

https://www.okmagazine.ge/index.php/akhali-ambebi/10316-thbilisis-rigith-me-18-saerthashoriso-festivali-itsyeba

https://www.okmagazine.ge/index.php/akhali-ambebi/10343-thbilisis-saerthashoriso-kinofestivali-dghes-ikhsneba

https://www.okmagazine.ge/index.php/akhali-ambebi/10370-qkhibulaq-thbilisis-saerthashoriso-kinofestivalze-zviad-gamsakhurdias-ukanaskneli-


Caucasus Business Week
https://cbw.ge/georgia/18th-tbilisi-international-film-festival-kicks-off-december-4/

 

რადიო პირველი არხი
https://1tv.ge/audio/tbilisis-18-saertashoriso-kinofestivali/


Artarea
https://www.youtube.com/watch?v=Y3ec22EKZ_I

 

რადიო პალიტრა
https://www.facebook.com/radio.palitra/videos/10155861043242068/?hc_ref=ARSQpn4bGEj-I4ChqbfaIyIox66QNnq8Xp2dqrlqshzSJrPur3yVvs9isTWWFinjoP4&fref=gs&dti=1568139319870752&hc_location=group

 

Music Box
https://www.youtube.com/watch?v=sobe8CYv2PI

 

Agenda.ge
https://agenda.ge/news/91866/eng

 

IPN
https://www.interpressnews.ge/ge/anonsi/466471-anonsi-4-dekemberi.html

https://www.interpressnews.ge/ge/anonsi/466705-anonsi-5-dekemberi.html

https://www.interpressnews.ge/ge/anonsi/467178-anonsi-7-dekemberi.html

 

iPress
https://www.ipress.ge/new/93656-dghes-tbilisis-me18-saertashoriso-kinofestivali-ungreli-rezhisoris-filmit-gaikhsneba


Bulvar.ge
https://bulvar.ge/?type=pages&cat=8&id=4895

https://bulvar.ge/?type=pages&cat=6&id=4952


ტაბულა
https://www.tabula.ge/ge/story/127201-kinoteatr-amiranshi-tbilisis-me-18-saertashoriso-kinofestivali-gaixsna

 

Georgian Journal
https://www.georgianjournal.ge/arts-a-culture/34008-action-tbilisi-international-film-festival-starts-today.html

 

აჭარის ტელევიზია
https://www.facebook.com/AjaraTV/videos/1543013809108173/?hc_ref=ARTftJJ2QJPcTwdkTD66tWEtksaispGzpMP6fbi0ThqC6j8NliYCLikg02RFQAt5MeA


რადიო ფორტუნა

https://fortuna.ge/merab-kokochashvils-sapatio-promete-gadaecema/


Allnews.ge
https://www.allnews.ge/%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90/157635-


Intermedia.ge
https://intermedia.ge/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%90/91837-

Allnews.ge
https://www.allnews.ge/%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90/157635-

Artarea
https://www.youtube.com/watch?v=Gxv0X7iBpM0

Agenda.ge
https://agenda.ge/news/92188/eng

European.ge
https://european.ge/tbilisis-18-saertashoriso-kinofestivalis-mimoxilva/

Ambebi.ge
https://www.ambebi.ge/kulturashoubiznesis/218114-thbilisshi-methvramete-saerthashoriso-kinofestivali-daitsyo.html

https://events.ambebi.ge/article/%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93-%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A9%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9F%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C-177/

https://events.ambebi.ge/article/%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%B0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90-%E1%83%A9%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%90-%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9F%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%90-%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C-174/

https://events.ambebi.ge/article/%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A9%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%90-%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9F%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C-175/

https://events.ambebi.ge/article/%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A3-%E1%83%A9%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%AA%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%97-179/

https://www.ambebi.ge/kulturashoubiznesis/218118-thanamedrove-qarthuli-filmebis-premierebi-romelthac-thbilisis-saerthashoriso-kinofestivalze-nakhavth.html

https://www.ambebi.ge/kulturashoubiznesis/218119-thbilisis-saerthashoriso-kinofestivalis-farglebshi-merab-kokochashvils-sapatio-jildo-gadaeca.html

https://www.ambebi.ge/kulturashoubiznesis/218116-thbilisis-methvramete-saerthashoriso-kinofestivalis-gamarjvebulebi-da-specialuri-prizebi.html