სიახლეები
მედია / პროფესიონალები → სიახლეები
კინოფესტივალი მედიაში
2018-12-08
ფილმის ჩვენება და შეხვედრა რეჟისორთან ვრცლად
2018-12-08
ფილმის ჩვენება და შეხვედრა რეჟისორთან ვრცლად
2018-12-08
ფილმის ჩვენება და შეხვედრა პროდიუსერთან ვრცლად
2018-12-08
ფილმის ჩვენება და შეხვედრა ფილმის ჯგუფთან ვრცლად
2018-12-07
გიორგი შენგელაიას საპატიო პრომეთე გადაეცა ვრცლად
2018-12-07
ფილმის ჩვენება და შეხვედრა რეჟისორთან ვრცლად
2018-12-07
ფილმის ჩვენება და შეხვედრა რეჟისორთან ვრცლად
2018-12-07
ფილმის ჩვენება და შეხვედრა რეჟისორთან ვრცლად
2018-12-07
ფილმის ჩვენება და შეხევდრა რეჟისორთან ვრცლად
2018-12-07
ფილმის ჩვენება და შეხვედრა რეჟისორთან ვრცლად